เครื่องชั่งวางพื้นกันชนสองชั้น HT

เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักของหินขนาดใหญ่ วงกระดาษ วงเหล็กและวัสดุอื่น ๆ
ภายในตัวเครื่องชั่ง มีตัวกันชนที่แข็งแรง สามารถรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ มีโครงสร้างที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตัวเครื่องชั่งกันกระแทกได้ดี อุปกรณ์จำกัดที่ขึ้นรูปทีเดียว
เซ็นเซอร์มีความละเอียด มิเตอร์ดีเยี่ยม
อุปกรณ์สำหรับเลือก  แท่นทางลาด, เครื่องพิมพ์, ซอฟต์แวร์ชั่งน้ำหนัก

ความจุ 1T 2T 3T 5T 10T
กอง 0.2kg 0.5kg 0.5kg 1kg 2kg
0.6m x 0.8m 1m x 1m 1m x 1.2m 1m x 1.5m 1.2m x 1.5m
1.2m x 1.2m 1.5m x 1.5m 1.5m x 2m 2m x 2m 3m x 2m


หากต้องการขนาดอื่น สามารถทำตามที่ลูกค้าสั่ง
เทคโนโลยีสำหรับเลือก: การล้างสนิม, ยิงทราย(Shot blast), สีพ่น, สีอบ
อุปกรณ์สำหรับเลือก  แท่นทางลาด, เครื่องพิมพ์, ซอฟต์แวร์ชั่งน้ำหนัก

โพสต์นี้ยังสามารถใช้ได้ใน : English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>