แท่นชั่งขนาด

รุ่น

ขนาด(m)

น้ำหนักที่ชั่ง(t)

ความละเอียด(kg)

โครงสร้าง

SCS-10

6×3

10

5

1 แท่นชั่ง

SCS-15

6×3

15

5

1แท่นชั่ง

SCS-20

7×3

20

10

1แท่นชั่ง

SCS-30

12×3

30

10

2แท่นชั่ง

14×3

SCS-40

12×3

40

20

2แท่นชั่ง

14×3

SCS-50

12×3

50

20

2แท่นชั่ง

14×3

15×3

14×3/ 3.2/ 3.4

15×3/ 3.2/ 3.4

16×3/ 3.2/ 3.4

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

SCS-60

14×3/ 3.2/ 3.4

60

20

2แท่นชั่ง

15×3/ 3.2/ 3.4

16×3/ 3.2/ 3.4

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

SCS-80

16×3/ 3.2/3.4

80

20

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

21×3/ 3.2/ 3.4

SCS-100

16×3/ 3.2/ 3.4

100

50

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

21×3/ 3.2/ 3.4

SCS-120

16×3/ 3.2/ 3.4

120

50

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

21×3/ 3.2/ 3.4

SCS-150

16×3/ 3.2/ 3.4

150

50

3แท่นชั่ง

 

 

โพสต์นี้ยังสามารถใช้ได้ใน : English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>