เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล LCS

•แยกเป็นหลายชิ้นใหญ่ ๆ เป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการขนย้ายและประกอบ
•ชั่งน้ำหนัก 10-150t ขนาดเพดานเลือกได้
•หน้าจอมาตรฐาน RS485 เซ็นเซอร์ดิจิตอล สามารถส่งสัญญาณถึง 12,000 เมตร
•สามารถปรับความสมดุลของน้ำหนักโดยผ่านแผงควบคุม (ปรับ 4 มุม) ปรับอัตโนมัติ /ปรับด้วยมือ
•สามารถค้นหาตำแหน่งและอ่านข้อมูลเซ็นเซอร์แต่ละตัวได้ว่า เซ็นเซอรนั้นได้รับน้ำหนักสมดุลหรือไม่
• เซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักแบบเสาเข็ม มีความละเอียดสูง
• กล่องควบคุมดิจิตอลมีสายเคเบิล 4-12 สายให้เลือก
•อินเตอร์เฟซแบบอนุกรมมีห่วงการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า และสัญญาณ RS232 เป็นต้น
•สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และหน้าจอขนาดใหญ่ เพื่อพิมพ์หรืออ่านค่าน้ำหนักที่ชั่งได้
•สามารถควบคุมการชั่งน้ำหนักจากระยะไกล และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
•สามารถเปลี่ยนรหัสของเซ็นเซอร์ที่ภาคสนามใช้งาน และสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของระบบโดยอัตโนมัติ
มิเตอร์, กล่องควบคุมไฟฟ้า, เซ็นเซอร์, จอแสดงผล LED, คอมพิวเตอร์ Lenovo, เครื่องพิมพ์, พิมพ์ใบรายการน้ำหนัก

โพสต์นี้ยังสามารถใช้ได้ใน : English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>