เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อก SCS

 

เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์ SCS ประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานและเซ็นเซอร์สแตนเลสทำจากจีน มีกรอบกันบีบ พ่นสีกันการกัดกร่อน เชื่อมด้วยท่อเหล็ก กล่องควบคุมไฟฟ้าสแตนเลส ภายในแผงควบคุม ฝังเหล็ก 3/8 สลับกัน ง่ายต่อการติดตั้งและการขนส่ง ส่วนความยาวและน้ำหนักที่จะชั่ง สามารถผลิตตามที่ท่านสั่งได้
•แยกเป็นหลายชิ้นใหญ่ ๆ เป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการขนย้ายและประกอบ
•ชั่งน้ำหนัก 10-150t ขนาดเพดานเลือกได้
•สามารถปรับความสมดุลของน้ำหนักโดยผ่านแผงควบคุม (ปรับ 4 มุม) ปรับอัตโนมัติ /ปรับด้วยมือ
•สามารถค้นหาตำแหน่งและอ่านข้อมูลเซ็นเซอร์แต่ละตัวได้ว่า เซ็นเซอร์นั้นได้รับน้ำหนักสมดุลหรือไม่
•อินเตอร์เฟซแบบอนุกรมมีห่วงการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า และสัญญาณ RS232 เป็นต้น
•สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และหน้าจอขนาดใหญ่ เพื่อพิมพ์หรืออ่านค่าน้ำหนักที่ชั่งได้
•สามารถควบคุมการชั่งน้ำหนักจากระยะไกล และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
•สามารถเปลี่ยนรหัสของเซ็นเซอร์ที่ภาคสนามใช้งาน และสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของระบบโดยอัตโนมัติ

โพสต์นี้ยังสามารถใช้ได้ใน : English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>