Category Archives: เครื่องชั่งอื่น ๆ

other scales

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ติดโฟล์คลิฟท์ CPS

การเข็นของและการชั่งน้ำหนักทำพร้อมกัน
การขึ้น/ลงของแท่นชั่งขับด้วยไฮดรอลิ ตัวรถเป็นรถเข็น
แท่นชั่งประกอบด้วยส่วนเข็นของระบบไฮโดรลิคและอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก
มีกระบอกสูบไฮดรอลิอยู่ในตัว สามารถขึ้น ลง และเคลื่อนที่ได้
เซ็นเซอร์มีความละเอียด มิเตอร์ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักในการปฏิบัติการที่ไม่อยู่กับที่ เช่นสถานีรถไฟ ถนน ห้างสรรพสินค้า และเหมืองแร่เป็นต้น
ขนาดแท่นชั่ง (ความยาว x ความกว้าง) 

เครื่องชั่งยกถันน้ำมันไฮดรอลิ CA

ระบบไฮโดรลิคขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (AC / DC) หรือแรงงาน

ง่ายต่อการพกพาและการใช้งาน

เหมาะสำหรับการชั่งและขนย้ายวัสดุอันตราย(สารเคมี สารชีวภาพอันตรายและของเหลวอันตรายอื่น)