Category Archives: ใหญ่

weighbridges

เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อก SCS

 

เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์ SCS ประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานและเซ็นเซอร์สแตนเลสทำจากจีน มีกรอบกันบีบ พ่นสีกันการกัดกร่อน เชื่อมด้วยท่อเหล็ก กล่องควบคุมไฟฟ้าสแตนเลส ภายในแผงควบคุม ฝังเหล็ก 3/8 สลับกัน ง่ายต่อการติดตั้งและการขนส่ง ส่วนความยาวและน้ำหนักที่จะชั่ง สามารถผลิตตามที่ท่านสั่งได้
•แยกเป็นหลายชิ้นใหญ่ ๆ เป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการขนย้ายและประกอบ
•ชั่งน้ำหนัก 10-150t ขนาดเพดานเลือกได้
•สามารถปรับความสมดุลของน้ำหนักโดยผ่านแผงควบคุม (ปรับ 4 มุม) ปรับอัตโนมัติ /ปรับด้วยมือ
•สามารถค้นหาตำแหน่งและอ่านข้อมูลเซ็นเซอร์แต่ละตัวได้ว่า เซ็นเซอร์นั้นได้รับน้ำหนักสมดุลหรือไม่
•อินเตอร์เฟซแบบอนุกรมมีห่วงการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า และสัญญาณ RS232 เป็นต้น
•สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และหน้าจอขนาดใหญ่ เพื่อพิมพ์หรืออ่านค่าน้ำหนักที่ชั่งได้
•สามารถควบคุมการชั่งน้ำหนักจากระยะไกล และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
•สามารถเปลี่ยนรหัสของเซ็นเซอร์ที่ภาคสนามใช้งาน และสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของระบบโดยอัตโนมัติ

เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล LCS

•แยกเป็นหลายชิ้นใหญ่ ๆ เป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการขนย้ายและประกอบ
•ชั่งน้ำหนัก 10-150t ขนาดเพดานเลือกได้
•หน้าจอมาตรฐาน RS485 เซ็นเซอร์ดิจิตอล สามารถส่งสัญญาณถึง 12,000 เมตร
•สามารถปรับความสมดุลของน้ำหนักโดยผ่านแผงควบคุม (ปรับ 4 มุม) ปรับอัตโนมัติ /ปรับด้วยมือ
•สามารถค้นหาตำแหน่งและอ่านข้อมูลเซ็นเซอร์แต่ละตัวได้ว่า เซ็นเซอรนั้นได้รับน้ำหนักสมดุลหรือไม่
• เซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักแบบเสาเข็ม มีความละเอียดสูง
• กล่องควบคุมดิจิตอลมีสายเคเบิล 4-12 สายให้เลือก
•อินเตอร์เฟซแบบอนุกรมมีห่วงการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า และสัญญาณ RS232 เป็นต้น
•สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และหน้าจอขนาดใหญ่ เพื่อพิมพ์หรืออ่านค่าน้ำหนักที่ชั่งได้
•สามารถควบคุมการชั่งน้ำหนักจากระยะไกล และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
•สามารถเปลี่ยนรหัสของเซ็นเซอร์ที่ภาคสนามใช้งาน และสามารถตรวจหาข้อผิดพลาดของระบบโดยอัตโนมัติ
มิเตอร์, กล่องควบคุมไฟฟ้า, เซ็นเซอร์, จอแสดงผล LED, คอมพิวเตอร์ Lenovo, เครื่องพิมพ์, พิมพ์ใบรายการน้ำหนัก

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพกพา SCS

คุณสมบัติหลัก
แท่นชั่งบาง มีน้ำหนักเบา แข็งแรงใช้ทนทาน และง่ายต่อการพกพา
เซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ที่ทำด้วยเหล็กบางใช้เฉพาะ การออกแบบโครงสร้างพิเศษกะทัดรัด การปิดผนึกเชื่อมเลเซอร์ ป้องกันการโหลดที่ไม่สมดุลหรือการโหลดเกิน มีเสถียรภาพและความทนทาน ใช้งานได้นาน ปิดผนึกสนิท
แท่นชั่งผ่านกระบวนการปิดผนึกอย่างเข้มงวด ประสิทธิภาพในการป้องกันถึงระดับ IP6
มิเตอร์อยู่ในตู้ ใช้ได้ทั้ง AC และ DC มีการแสดงผลการชั่งและการพิมพ์รวมอยู่ในตัว  ใช้สะดวกรวดเร็ว มีความมั่นคง
ได้ค่าน้ำหนักแบบไดนามิก (Dynamic detection )  รวดเร็วและถูกต้อง
แยกแยะประเภทของเพลาและประเภทยางล้อได้โดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบการเกิดโหลด (Overload ) โดยอัตโนมัติ
พิมพ์ค่าน้ำหนักโดยอัตโนมัติ
ชุดมิเตอร์สามารถทำงานได้เอง และสามารถป้อนข้อมูลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ใช้สำหรับ
การควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกบนถนน
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบนทางด่วน
การทดสอบความปลอดภัยยานยนต์
การชั่งน้ำหนักของรถขนขยะ
วิธีการทำงาน
การชั่งล้อสภาพนิ่งและสภาพเคลื่อนไหว
การชั่งเพาสภาพนิ่งและสภาพเคลื่อนไหว
การชั่งน้ำหนักรถพ่วงทั้งคัน

แท่นชั่งขนาด

รุ่น

ขนาด(m)

น้ำหนักที่ชั่ง(t)

ความละเอียด(kg)

โครงสร้าง

SCS-10

6×3

10

5

1 แท่นชั่ง

SCS-15

6×3

15

5

1แท่นชั่ง

SCS-20

7×3

20

10

1แท่นชั่ง

SCS-30

12×3

30

10

2แท่นชั่ง

14×3

SCS-40

12×3

40

20

2แท่นชั่ง

14×3

SCS-50

12×3

50

20

2แท่นชั่ง

14×3

15×3

14×3/ 3.2/ 3.4

15×3/ 3.2/ 3.4

16×3/ 3.2/ 3.4

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

SCS-60

14×3/ 3.2/ 3.4

60

20

2แท่นชั่ง

15×3/ 3.2/ 3.4

16×3/ 3.2/ 3.4

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

SCS-80

16×3/ 3.2/3.4

80

20

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

21×3/ 3.2/ 3.4

SCS-100

16×3/ 3.2/ 3.4

100

50

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

21×3/ 3.2/ 3.4

SCS-120

16×3/ 3.2/ 3.4

120

50

3แท่นชั่ง

18×3/ 3.2/ 3.4

21×3/ 3.2/ 3.4

SCS-150

16×3/ 3.2/ 3.4

150

50

3แท่นชั่ง